TRAKT GALERYJNY
  
 Koncepcja Traktu Galeryjnego
Koncepcja Galerie Kontakt
Mecenas projektu Pokolenia Sztuki
UM Poznania
Realizacja:
Okręg Poznański ZPAP
Galeria Szyperska
Sponsor:
DigiTouch
 
Powstanie Traktu Galeryjnego stanowiącego oś dla północnej pierzei Starego Miasta w Poznaniu ma stopniowo zmienić i zaktywizować ten fragment miasta poprzez działania kulturalne. Jednocześnie w prosty, przejrzysty sposób ma uwidocznić istniejące na jego obszarze ponad 12 galerii prywatnych i innych miejsc prezentujących sztukę. Wyodrębnienie takiej struktury przybliży działalność tych niewielkich ośrodków promujących sztukę współczesną i ma na celu stymulacje życia artystycznego i kultural-nego w oparciu o ich mobilność i program....   więcej >>

Pokolenia Sztuki... (14 - 16 maja 2004) Pokolenia Sztuki

to cykl wystaw prezentujących różnorodne postawy artystyczne, twórców związanych z naszym miastem. Tu tworzących lub mających inne więzi z Poznaniem. Jednocześnie to próba konfrontacji tych postaw, zdrerzenia ich w obecnej rzeczywistości, próba konfrontacji. Taka była pierwsza wystawa w Galeriach EGO i Szyperska, gdzie spotkali się twórcy trzech pokoleń; młodzi, tuż po studiach (P. Zawada, A. Kozłowski, S. Rammer), redniego pokolenia; J. Truszkowski i starszego - Anna Cyronek-Kalinowska. Konfrontacja ta zaimplikowała ciekawe aspekty wynikające z samych zagadnień w obrębie sztuki jak i refleksji nad rzeczywistością. (Wu-Zet)

 

GALERIE I WYBRANE ZABYTKI NA TRAKCIE GALERYJNYMGALERIA SZYPERSKA
galeria Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
prowadzi Zarząd Okręgu i Rada Artystyczna ul.Szyperska 2
61-754 Poznań
tel. 8527017, tel./fax.:8527018

Galeria prezentuje sztukę współczesną i promuje młodych twórców. Jest galerią niekomercyjną.
home

Klub-Galeria ZAK
pod patronatem ZPAP
prowadzą Tomasz Akusz i Piotr Zyznawski
ul.Szyperska 2
61-754 Poznań
tel. 8553483

Klub działa od roku 1997. Prowadzi wiele działań, współpraca z Domem Tańca, szkoły salsy itp. Prowadzi galerię sztuki prezentując tzw. młodą sztukę i prace studentów ASP.

home

GALERIA U JEZUITÓW
Ośrodek Kultury Chrzecijańskiej
patronat OP ZPAP
prowadzi Dyrektor Juliusz Kowalski
ul. Dominikańska 8
61-762 Poznań
tel. 8533359

Galeria jest integralną częścią Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej ks. Jezuitów i funkcjonuje od 1992 r. pod patronatem ZPAP w Poznaniu. Jest identyfikowana jako miejsce szeroko pojętego dialogu; wystawy, konferencje, spotkania dyskusyjne, koncerty i spektakle mają na celu zbliżanie do siebie ludzi o odmiennych orientacjach światopoglądowych i różnych postawach artystycznych. Działalność galerii cechuje otwartość na wszelkie wartościowe zjawiska obserwowane w sztuce współczesnej.

home

Galeria Sztuki Współczesnej EGO
prowadzą Joanna Hekmat i Maria Taszycka
ul. Dominikańska 7a
61-762 Poznań
tel. /fax: 8531581

Działa od 1988r. Prezentuje malarstwo, grafikę i rzeźbę ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć współczesnych twórców polskich. Prowadzi działalność wydawniczą. Promuje sztukę artystów młodego pokolenia.

home

Galeria R
prowadzi Mariusz Rosiak
ul. Dominikańska 7a
61-762 Poznań
tel. /fax: 8525206

Galeria sztuki nowoczesnej. W kolekcji klasycy współczesności; Wojciech Fangor, Władysław Strzemiński, Jan Berdyszak, Maria Jarema, Stefan Gierowski oraz artyści z pokolenia Mariusza Rosiaka, m. inn. Leszek Knaflewski, Piotr. C. Kowalski, Piotr Zawada, Adrian Maryniak.
home
Scena i Galeria Anny Kareńskiej
prowadzi Anna Kareńska
ul. Kramarska 15
61-765 Poznań
tel. 8567123
Prezentacje sztuki współczesnej, zbiory malarstwa, grafiki, rzeźby oraz szlachetnej porcelany. Spotkania ze znanymi ludźmi kultury i sztuki w miłej i kameralnej atmosferze.
home

Galeria Art & Business Club
prowadzi Dyrektor Katarzyna Gumna
ul. Mokra 3
61-762 Poznań

Wspólna ekspozycja i działalność z ABC Gallery.ul. Wroniecka 17 wejście od ul. Mokrej
tel. 853 02 913, fax 8530293, www.abc.pl
ul. Wroniecka 18 - nowa sala wystawiennicza
home
ABC GALLERY
prowadzi właściciel Klubu Jerzy Gumny
i Dyrektor galerii Katarzyna Gumna
ul. Wroniecka 17 i 18
61-763 Poznań
tel. 8530291, tel./fax: 8530293
www.abc.pl
Ekspozycja stała galerii to malarstwo Agnieszki Balewskiej, Andrzeja Bednarczyka, Kiejstuta Bereźnickiego, Adama Chmieloweca, Mariusza Chrostowskiego, Janiny Kraupe, Mariusza Kruka, Tomasza Lubaszka, Kazimierza Mikulskiego, Adama Molendy, Izabeli Rudzkiej, Jana Szancenbacha, Jana Tarasina, Jerzego Tchórzewskiego, Andrzeja Żurka i rzeźby Sylwestra Ambroziaka.
home
Galeria Fizek i Skowron
prowadzą: Jerzy Fizek i Andrzej Skowron
ul. Wroniecka 3
61-763 Poznańl
tel. 8530197
Galeria i antykwariat. Zbiory sztuki XVIII, XIX i XX w. malarstwo, meble, ceramika i antyki, porcelana. Dzieła sztuki artystów z polski i zagranicy. Zabytkowe wyroby rękodzieła artystycznego.
home
Galeria mil'ART
prowadzi Danuta Milian
ul. Wroniecka 6
61-763 Poznań
tel. 8517401l
Galeria sztuki współczesnej, zbiory ponad 50 polskich artystów, m.inn. R. Bończar, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Z. Gorlak, Leon Harasimowicz, P. Kijas, Leszek Rózga, T. Siara. Prowadzi działalność wystawienniczą i promuje studentów ASP.
home
Galeria Mokra
prowadzą Joanna i Wojciech Woch
ul. Wroniecka 22
61-763 Poznań
tel. 8518737

Antykwariat i galeria sztuki, prace artystów polskich i zagranicznych. Malarstwo XIX/XXw. Meble, porcelana, rzemiosło artystyczne. Doradztwo wyposażenia wnętrz.

home
Zabytkowe Mury Miasta
ul. Wroniecka

Zabytkowy fragment murów miejskich z XIV w.

 

Galeria Oko/ucho
prowadzi Wojciech Juszczak
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
tel. 8520792

Prezentuje prace korzystając ze wszystkich mediów, gdzie słowo i muzyka są częcią artystycznego doświadczenia. Galeria jest nie tylko miejscem ekspozycji ale także spotkań z autorami, koncertów oraz działań performatywnych.
home

Poznański Barbakan (mury miejskie z XIVw.)
ul. Masztalarska/23 Lutego

W odpowiedniej aranżacji mury te są pełnym uroku o niepowtarzalnej atmosferze miejscem sztuki współczesnej i zabytkiem jednoczenie. Tak je wykreował Sławomir Brzoska podczas Imprez Wartych Poznania w 2004 roku.

Galeria Wyobraźni (dziecięca)
prowadzi Jacek Antowski
ul.Kramarska 2
61-767 Poznań
tel. 8524220

Galeria zajmuje się propagowaniem sztuki dzieci i młodzieży, art-terapią. Jest afiliowana przy Stowarzyszeniu ARS-CHRISTIANA w Poznaniu.

home

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
prowadzi Piotr Kurka
Marcinkowskiego 29
61-697 Poznań
tel. 8552521

Posiada patronat nad 5 galeriami (ON, AT, Aula, Rondo, Miejskiej w Mosinie...). W gmachu głównym mieszczą się dwie galerie:
- AULA
- ROTUNDA, program wystawienniczy obu to prezentacja dorobku studentów i absolwentów uczelni artystycznych eksponujący bieżące trendy i koncepcje artystyczne w sztuce.

home
 


Koncepcja/ Trakt Galeryjny


Koncepcja autorska: Witold Zakrzewski
Miejsce: Poznań, Stare Miasto
ulice: Szyperska, Dominikańska, Kramarska, Żydowska, Mokra, Wroniecka, 27 Lutego (możliwość przedłużenia i akcesu innych galerii)

    Powstanie Traktu Galeryjnego stanowiącego oś dla północnej pierzei Starego Miasta w Poznaniu ma stopniowo zmienić i zaktywizować ten fragment miasta poprzez działania kulturalne. W prosty, przejrzysty sposób ma on uwidocznić istniejące na jego obszarze ponad 12 galerii prywatnych i innych miejsc prezentujących sztukę. Wyodrębnienie takiej struktury przybliży działalność tych niewielkich ośrodków promujących sztukę współczesną i ma na celu stymulacje życia artystycznego i kulturalnego w oparciu o ich mobilność i program. Wymaga to wspólnych przedsięwzięć.
    Główne oparcie dla idei stanowią obok galerii tak znaczące miejsca promujące sztukę współczesną jak pobliska Galeria Miejska "Arsenał", liczne muzea, m.inn. Muzeum Narodowe i Sztuk Użytkowych oraz potencjał Akademii Sztuk Pięknych. Koncepcja wytyczenia szlaku Traktu to jednocześnie przybliżenie innych galerii staromiejskich. Są one immanentną częścią koncepcji. Będą one zaznaczone na tablicach informacyjnych oraz wymienione na stronie internetowej, wspólnie biorąc udział w działaniach. W koncepcji dużą rolę pełnić będą także znajdujące się tam inne lokale; kluby, puby, restauracje, współdziałające poprzez pomoc w realizacji koncertów czy wernisaży.
    Stworzony program na bieżąco weryfikowany, za cel stawia wspólne działania środowiska artystycznego pozwalając na ciekawą ofertę kulturalną. Jako przedsięwzięcie permanentne wpisujące się w pejzaż Starego Miasta ma stanowić teren dla kameralnych działań plenerowych; od rzeźb czy obiektów ustawianych tam czasowo po realizacje uliczne (performances, happeningi, teatry).
    O Trakcie ma być słychać jako o miejscu sztuki i niepowtarzalnej atmosfery. Czy to możliwe? W oparciu o indywidualny program działań galerii zespół składający się z ich właścicieli, zaproszonych artystów i krytyków sztuki planowałby i realizował wspólne przedsięwzięcia. Koordynacja przedsięwzięć na linii artyści - Trakt Galeryjny i Stare Miasto będzie fragmentem szerokiego pola działań tego zespołu. Innym jest pozyskiwanie dotacji i prowadzenie strony internetowej Traktu. Strona ta będzie miała linki do odpowiednich galerii i ma być na bieżąco aktualizowana informując o wystawach i zamierzeniach.
    Proponowane jest prowadzenie odpowiedniego, całościowego programu informacyjnego. Jednym słowem, zarówno mieszkańcy jak i turyści trafią bez problemu na sam Trakt, galerie na Starym Mieście i w zaznaczone, interesujące ich na nim miejsca. Poza organizacją struktury działań niezmiernie istotny będzie fakt wizualnego wyodrębnienia Traktu Galeryjnego ze struktury Starego Miasta. Polegać ma to m. inn. na kolorystycznych wyróżnikach, uzupełnieniu tablic
z nazwą ulicy (dodana nazwa Trakt Galeryjny) systemem informacji (tablice inf.) po obiekty niekonwencjonalne. Zakłada się, że działania te konsekwentnie prowadzone przez okres kilku lat ewoluują efektami takimi jak: poprawa wizerunku tego fragmentu miasta wśród mieszkańców i turystów (miasto otwarte i sprzyjające mieszkańcom, sztuce, kulturze i artystom), o zróżnicowanej, interesującej ofercie artystycznej, wzrost zainteresowania tą częścią miasta, wpływ na zainteresowanie się sztuką współczesną wśród mieszkańców i poznańską tradycją sztuki.
   Projekt zyskał akceptację środowiska artystycznego, galeryjnego i Komisji Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Poznaniu.

Zrealizowane wspólne przedsięwzięcia:
 - 1 Biennale "Środowisko Sztuki - Poznań 2003" w 7 galeriach Poznania; m. inn. Galeria U Jezuitów i Pałac Działyńskich (02-03 2003)
 - Galeria U Jezuitów i Galeria Szyperska; wystawa "Jarek Maszewski. Asocjacja Kółka Graniastego" (27 listopada - 10  grudnia 2003)
 - "Życzenia w trakcie..." akcja Witolda Zakrzewskiego i Fundacji Ars (23 - 27 grudnia 2003)
 - Galeria EGO - "Dyskurs" i Galeria Szyperska - "Pokolenie Pi" wystawy z cyklu "Pokolenia Sztuki" (8 stycznia - 5 lutego  2004)
- Galeria R i Galeria Szyperska: "Rozbieg. Nowe nazwiska w sztuce Poznania" (18 stycznia - 10 lutego 2004)

- Cykl wystaw "Pokolenia Sztuki" i "Wystaw w Trakcie..." podczas Imprez Wartych Poznania od 14 - 17 maja 2004. Zrealizowano blisko 20 wystaw w 16 miejscach przy udziale ok. 20 artystów. Wszystkie wystawy zrealizowano na Trakcie Galeryjnym


home   
 
Koordynator projektu: Witold Zakrzewski, tel. 8527017, kom. +48 691 859951, Witold Zakrzewski
home